U dosadašnjim krizama naučili smo da se prvo i najviše štedi na razvoju i edukacijama zaposlenika. Ne samo da se smanjuju budžeti, već se smanjuje i vrijeme za učenje. Na taj način organizacije same usporavaju prilagodbu na promjenu. Promjena, naime, od nas zahtjeva više učenja, više novih vještina ili osvježavanje nekih zaboravljenih vještina koje bi nam dobro došle u novim okolnostima.

Prema istraživanju o učenju na radnom mjestu za 2020. koje je objavio LinkedIn vještine koje su na vrhu top ljestvice prioriteta su: vještine vođenje i liderstva, kreativno rješavanje problema i komunikacija.

Učenje na daljinu će možda postati pravilo, a ne izuzetak. Kako se snaći u moru sadržaja, webinara, radionica ili programa?

Budite svjesni da učenje na daljinu zahtjeva od vas više pripreme prije same edukacije i više aktivnosti nakon same edukacije.

Prije odabira online edukacije odvojite vrijeme za definiranje cilja učenja. Što želite naučiti:

  • neku vještinu (npr. kako koristiti neku aplikaciju, kako komunicirati u krizi, kako postavljati ciljeve, kako dati povratnu informaciju)
  • neke modele ili teorije (npr. što je to strateško planiranje, koji su modeli planiranja, što je to stres,)

Ukoliko je vaš cilj naučiti vještinu, tada izaberite online edukacije s manjim brojem polaznika, koje su interaktivne, gdje možete sudjelovati u diskusiji s drugima i s trenerom, vježbati neku vještinu i dobiti povratnu informaciju. Primjer za ovu vrstu edukacija su naše edukacije Efektivnost u online svijetu, Timski sastanci online  ili kako Dati i primiti povratnu informaciju. Odvijaju se u malim grupama (do 6 polaznika), svaki polaznik sudjeluje u diskusiji i vježbama, a kanal komunikacije je obogaćen videom. Budite spremni na dijeljenje svog iskustva, postavljanje pitanja, upoznavanje s drugim polaznicima.

Ukoliko je vaš cilj saznati više o nekim teorijama ili modelima, tada možete izabrati webinare s više polaznika, manje interakcije npr. Timski rad na daljinu ili Optimizam. Ovakvi webinari su odlični za prikupljanje informacija, učenje osnovnih pojmova i kao prvi korak u istraživanju neke teme. Broj polaznika je do 50, kanal komunikacije je siromašniji – bez videa, interakcija se odvija kroz chat ili pool, možete biti pasivni tijekom webinara.

Kvalitetne online edukacije traju kraće od onih u učionici, usmjerene su na jednu konkretnu temu i ishod učenja i motiviraju vas da istražujete dalje tako što će vas trener potaknuti da planirate aktivnosti za primjenu na radnom mjestu.

Zato je potreban vaš angažman i nakon online edukacije – isprobajte, eksperimentirajte, primijenite ono što ste čuli, jer tako ćete najbolje iskoristiti dragocjeno vrijeme provedeno na edukaciji.

Što čujem, to zaboravim.

Što vidim, to zapamtim.

Što učinim, to razumijem.

Confucius