Najvažnija stvar na svijetu nije gdje smo, već u kojem smjeru idemo. - O. W. Holmes

U prošlom blogu objasnili smo što je potreba za postignućem i istaknuli smo da je doživljaj postignuća važan za našu osobnu dobrobit. U ovome blogu dodatno ćemo istaknuti obilježja izražene potrebe za postignućem te kako se ona mogu razlikovati ovisno o tome kamo je potreba za postignućem usmjerena.

Kako prepoznati osobe sa visokom potrebom za postignućem?

  • Pokazuju vrlo veliku želju za uspjehom
  • Traže brze povratne informacije o postignutoj izvedbi
  • Izražavaju natjecateljski duh – biti bolji od drugih ili biti bolji od samog sebe
  • Preuzimaju osobnu odgovornost za uspjeh ili neuspjeh
  • Postavljaju umjereno izazovne ciljeve
  • Preuzimaju umjereno teške zadatke (kontroliraju rizike)

Ova obilježja mogu se ponešto razlikovati ovisno o motivacijskom cilju osobe. Potreba za postignućem načelno može biti usmjerena prema dvije vrste ciljeva. To su ciljevi vezani uz izvedbu te ciljevi vezani uz ovladavanje zadatkom. Kod ciljeva usmjerenih na izvedbu, pojedinac nastoji dokazati svoju kompetentnost i usmjerava se na pokazivanje vlastitih sposobnosti u odnosu na druge ljude. U ovom slučaju može se primijetiti određena doza unutarnjeg uspoređivanja s drugima što može uključivati i natjecateljske tendencije. S druge strane, kod ciljeva usmjerenih na ovladavanje zadatkom osoba nastoji razviti vlastitu kompetentnost. Usmjerava se na razvoj vlastitih sposobnosti i napredovanje u ovladavanju zadatkom. U ovom slučaju, možemo reći da se osoba natječe sa samom sobom ili prijašnjom verzijom sebe. U ovakvom načinu razmišljanja vidi se i razvojni mentalni sklop

Utvrđeno je da ljudi koji su više orijentirani na ovladavanje zadatkom ujedno imaju i produktivnije strategije mišljenja i ponašanja. Konkretnije, češće traže pomoć ili informacije koje im omogućuju nastavak samostalnog rada, a kada naiđu na poteškoće pokazuju više otpornosti i truda, nego osobe koje su orijentirane na izvedbu. U nastavku možete vidjeti kako se očituju ovi različiti ciljevi.

Može nam biti korisno da potrebu za postignućem usmjerimo na traženje novih strategija kada naiđemo na prepreke i na ulaganje dodatnog truda u rješavanja problema. Možemo imati razumijevanja za sebe kada uspjeh ne ostvarujemo tako brzo kao što smo planirali, a postignuće mjeriti i u terminima osobnog razvoja.

Sve u svemu, potreba za postignućem često služi kao konstruktivna motivacijska sila, no dobro je pripaziti kojem cilju je usmjerena. Ona nam može pomoći da izbrusimo vlastite vještine i motivirati nas da ustrajemo u njihovom razvoju. Detaljnije smjernice o tome kako izbrusiti vlastiti razvojni mentalitet možete pročitati u našem članku Od fiksnog do razvojnog mentalnog sklopa. K tome, na ovoj poveznici (https://wwnorton.com/college/psych/psychsci/media/survey.htm) nalazi se kratki upitnik kojim možete ispitati razinu vlastite potrebe za postignućem.

Ako Vas zanima više o ovoj temi, možete nam se javiti na pravaformula@pravaformula.hr

 

Izvori

Beck, R. (2003). Motivacija: teorija i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.