svrha programa

 • Osnažiti polaznike u identificiranju i definiranju voditeljskih vrijednosti kao platforme za vođenje u krizi

ciljevi programa

 • Razumjeti zašto je izgradnja „identiteta lidera” (Leadership Backbone) važna za vođenje
 • Definirati osobne voditeljske vrijednosti i način njihovog transfera u voditeljsku praksu

generalni sadržaj

 • Važnost motivacije u vremenima krize – psihologija pozitivnosti kao okvir osnaživanja sebe i drugih
 • Moje voditeljske vrijednosti i kako ih mogu adekvatno demonstrirati u praksi
 • Karakterne snage i kako ih koristiti za jačanje liderskih kapaciteta
 • Komunikacija u voditeljskoj ulozi usmjerena osnaživanje drugih

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Povećati svjesnost o načinu na koji upravljam i organiziram sebe i svoje vrijeme i osigurati veću vlastitu efektivnost i pozitivan utjecaj na kvalitetu života i rada radeći i od doma.

ciljevi programa

 • Osvjestiti različita iskustava u organizaciji života i rada koristeći online platforme
 • Naučiti osnovne strategije u upravljaju sobom
 • Istražiti različite mogućnosti koje pomažu u ostvarenju zadovoljstva kroz kombinaciju različitih životnih uloga u jednom danu

generalni sadržaj

 • Vizija i životne uloge, Određivanje ciljeva i prioriteta, Planiranje i održavanje fokusa, Samo generirani i standardni kradljivci vremena, Pronaći vlastite granice i čuvati ih - novo značenje riječi „NE”

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Osigurati buduću otpornost na neizvjesne situacije i zahtjevne promjene u poslovnom okruženju.

ciljevi programa

 • Normalizirati reakcije na neizvjesne događaje gradeći vlastitu otpornost na stres
 • Spoznati važnost brige o sebi i naučiti uspostaviti dnevnu rutinu za kontrolu stresa

generalni sadržaj

 • Moć percepcije i mudrost prihvaćanja, Simptomi stresa u krizi, Faze nošenja sa krizom, Novi stil života i rada, Tehnike upravljanja stresom, Građenje vlastite otpornosti

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Usvojiti osnovne elemente kriznog komuniciranja i znati kako ih primijeniti u praksi u vođenju suradnika

ciljevi programa

 • Razumjeti svrhu komunikacije u krizi i razlike u odnosu na uobičajene okolnosti
 • Usvojiti osnovne faktore uspješne komunikacije u krizi
 • Pripremiti komunikacijski sadržaj za prijenos informacija u timu u vezi mogućeg kriznog događaja

generalni sadržaj

 • Sličnosti i razlike komunikacije u krizi i uobičajenim situacijama
 • Obilježja uspješne komunikacije u krizi
 • Svrha, ciljevi i elementi komunikacijskog nastupa ovisno o događaju, primatelju i pošiljatelju poruke

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Izgraditi kulturu odgovornosti i povjerenja sa zaposlenicima za ostvarenje izvrsnosti rezultata u novonastalim okolnostima udaljenog rada.

ciljevi programa

 • Naučiti jasno i motivirajuće komunicirati očekivanja i pratiti rezultate napretka kod zaposlenika 
 • Usvojiti vještinu vođenja komunikacijski zahtjevnog razgovora u uvjetima distanciranosti
 • Saznati kako izgraditi povjerenje i odgovornost članova tima

generalni sadržaj

 • Kultura odgovornosti povjerenja i podrške, Komunikacija očekivanja, Postavljanje i evaluacija ciljeva u virtualnom svijetu, Razvojni nivo zaposlenika i svrhovitost povratne informacije, Izvrstan i loš učinak – prilagodba komunikacije u online okruženju

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Naučiti efikasno voditi on-line timski sastanak

ciljevi programa

 • Naučiti kako se efikasno pripremiti te kako dobro facilitirati timske sastanke
 • Naučiti kako upravljati dijalogom u on-line sastancima kako bi se optimizirao doprinos svih uključenih

generalni sadržaj

 • Efikasno vođenja online sastanaka – podjela iskustava i smjernice iz prakse
 • Što sve podrazumijeva dobra priprema sastanka
 • Dijaloške uloge na sastancima (pokretač – sljedbenik – oponent – promatrač)
 • Kako upravljati dijaloškim ulogama za optimalnu kvalitetu sastanka

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta; pre-work: ispunjavanje on-line upitnika vezano uz kvalitetu održavanja sastanaka

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Unaprijediti efikasnost on-line timskih sastanaka kroz optimizaciju angažmana i doprinosa svih uključenih

ciljevi programa

 • Definirati konkretne akcije za unapređenje vođenja on-line sastanaka na temelju strukturirane povratne informacije od strane facilitatora Prave Formule

generalni sadržaj

 • Facilitator Prave Formule sudjeluje na jednom realnom on-line sastanku voditelja i drugih sudionika (shadowing).
 • Zadatak facilitatora je da promatra kako voditelj upravlja sastankom te potom pripremi individualiziranu povratnu informaciju temeljenu na modelu D. Kantora – Četiri dijaloške uloge. Na temelju povratne informacije facilitatora, voditelj definira akcije za unapređenje

trajanje programa

 • Prisustvo facilitatora Prave formule na on-line sastanku (max 60 minuta); individualna povratna informacija voditelju te podrška u planiranju akcija (60 minuta )

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika (individualni rad)

svrha programa

 • Unaprijediti koheziju tima koristeći susrete na on-line platformama

ciljevi programa

 • Konkretan cilj team buildinga definira se u suradnji s Naručiteljem, a može se odnositi na unapređenje odnosa u timu, unapređenje komunikacije, jačanje timske povezanosti, motiviranje tima i slično

generalni sadržaj

 • Ovisno o ciljevima team buldinga, facilitatori Prave formule osmišljavaju interaktivni program u trajanju 2h kojem polaznici prisustvuju putem on-line platforme. Primjeri aktivnosti mogu biti grupni problemski zadaci (npr. on-line escape room), kreativni zadaci (npr. osmišljavanje i uvježbavanje vlastitog ‘’TikTok’’ plesa), aktivnosti vezane osvještavanje i osnaživanje (npr. storytelling). 

trajanje programa

 • Grupni on-line susret u trajanju 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika