Razviti liderske kapacitete za vođenje kroz modularni online program

Ciljevi

 • Naučiti kako u nepredvidivim i promjenjivim okolnostima voditi sebe i druge
 • Usvojiti vještine potrebne za rad u online okruženju u režimu rada od kuće
 • Usvojiti efikasne vještine vođenja drugih u online okruženju
 • Razviti kompleksne vještine upravljanja dislociranim timom u neizvjesnim vremenima
 • Usvojiti vještine potrebne za oblikovanje i utjecaj na organizacijsku kulturu

Glavna područja

Vođenje sebe: moje vrijednosti i optimizam u vođenju kroz neizvjesnost, osobna efikasnost i radni kapacitet, stare i nove zdrave navike, otpornost na stres i oporavak

Vođenje drugih: načela kriznog komuniciranja, jasnoća, čestina i redundantnost, zahtjevni razgovori u online okruženju, svrha tima i ciljevi pojedinca, praćenje napreetka na daljinu, upravljanje očekivanjima i posljedicama

Vođenje tima: online sastanci, uloge u dijalogu i distraktori, timska dijaloška mapa i online aktivnosti za jačanje tima

Vođenje ka budućnosti: ples s promjenama, komunikacijska matrica i akcijski plan, kreativnost, inovativnost i prototipiranje budućnosti

Vremenski okvir

 • 3 mjeseca (na primjer svibanj – lipanj 2020)
 • 3-10 online edukacija u trajanju od 120 minuta, ovisno o skupu odabranih edukacija
 • Individualni online coaching susreti po dogovoru s polaznikom i naručiteljem

Format učenja

 • Konceptualno učenje: prezentacija, kratka tumačenja ključnih koncepata uz povezivanje s primjerima iz prakse, ispunjavanje upitnika
 • Iskustveno učenje: domaće zadaće između modula za primjenu naučenog, refleksija i učenje iz iskustva, trening vještina
 • Učenje kroz suradnju: rad u grupi i peer to peer podrška

Kome je namijenjen

 • Voditeljima timova
 • Voditeljima poslovnih područja
 • Izvršnim direktorima

Voditi u doba krize - ključne riječi programa

Voditi u doba krize - način rada

Naruči preko webshopa