Psihologija pozitivnog  dugi niz godina proučavala je što je to što omogućuje nekim ljudima da se nose s izazovima, dok se drugi izgube u krizi. Što je to što te ljude čini otpornijima i snažnijima te im daje mogućnost da s lakoćom prolaze kroz svakodnevne brige ili teške životne situacije? Naše edukacije iz područja dobrobiti donose vam praktične alate za dobar život.

Posjetite našu online učionicu, pronađite idealnu edukaciju za vas.

Optimizam

Burn-out

Otpornost u krizi

Naruči preko webshopa

svrha programa

 • Osnažiti polaznike u identificiranju i definiranju voditeljskih vrijednosti kao platforme za vođenje u krizi

ciljevi programa

 • Razumjeti zašto je izgradnja „identiteta lidera” (Leadership Backbone) važna za vođenje
 • Definirati osobne voditeljske vrijednosti i način njihovog transfera u voditeljsku praksu

generalni sadržaj

 • Važnost motivacije u vremenima krize – psihologija pozitivnosti kao okvir osnaživanja sebe i drugih
 • Moje voditeljske vrijednosti i kako ih mogu adekvatno demonstrirati u praksi
 • Karakterne snage i kako ih koristiti za jačanje liderskih kapaciteta
 • Komunikacija u voditeljskoj ulozi usmjerena osnaživanje drugih

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Povećati svjesnost o načinu na koji upravljam i organiziram sebe i svoje vrijeme i osigurati veću vlastitu efektivnost i pozitivan utjecaj na kvalitetu života i rada radeći i od doma.

ciljevi programa

 • Osvjestiti različita iskustava u organizaciji života i rada koristeći online platforme
 • Naučiti osnovne strategije u upravljaju sobom
 • Istražiti različite mogućnosti koje pomažu u ostvarenju zadovoljstva kroz kombinaciju različitih životnih uloga u jednom danu

generalni sadržaj

 • Vizija i životne uloge, Određivanje ciljeva i prioriteta, Planiranje i održavanje fokusa, Samo generirani i standardni kradljivci vremena, Pronaći vlastite granice i čuvati ih - novo značenje riječi „NE”

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Osigurati buduću otpornost na neizvjesne situacije i zahtjevne promjene u poslovnom okruženju.

ciljevi programa

 • Normalizirati reakcije na neizvjesne događaje gradeći vlastitu otpornost na stres
 • Spoznati važnost brige o sebi i naučiti uspostaviti dnevnu rutinu za kontrolu stresa

generalni sadržaj

 • Moć percepcije i mudrost prihvaćanja, Simptomi stresa u krizi, Faze nošenja sa krizom, Novi stil života i rada, Tehnike upravljanja stresom, Građenje vlastite otpornosti

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Usvojiti osnovne elemente kriznog komuniciranja i znati kako ih primijeniti u praksi u vođenju suradnika

ciljevi programa

 • Razumjeti svrhu komunikacije u krizi i razlike u odnosu na uobičajene okolnosti
 • Usvojiti osnovne faktore uspješne komunikacije u krizi
 • Pripremiti komunikacijski sadržaj za prijenos informacija u timu u vezi mogućeg kriznog događaja

generalni sadržaj

 • Sličnosti i razlike komunikacije u krizi i uobičajenim situacijama
 • Obilježja uspješne komunikacije u krizi
 • Svrha, ciljevi i elementi komunikacijskog nastupa ovisno o događaju, primatelju i pošiljatelju poruke

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Izgraditi kulturu odgovornosti i povjerenja sa zaposlenicima za ostvarenje izvrsnosti rezultata u novonastalim okolnostima udaljenog rada.

ciljevi programa

 • Naučiti jasno i motivirajuće komunicirati očekivanja i pratiti rezultate napretka kod zaposlenika 
 • Usvojiti vještinu vođenja komunikacijski zahtjevnog razgovora u uvjetima distanciranosti
 • Saznati kako izgraditi povjerenje i odgovornost članova tima

generalni sadržaj

 • Kultura odgovornosti povjerenja i podrške, Komunikacija očekivanja, Postavljanje i evaluacija ciljeva u virtualnom svijetu, Razvojni nivo zaposlenika i svrhovitost povratne informacije, Izvrstan i loš učinak – prilagodba komunikacije u online okruženju

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Naučiti efikasno voditi on-line timski sastanak

ciljevi programa

 • Naučiti kako se efikasno pripremiti te kako dobro facilitirati timske sastanke
 • Naučiti kako upravljati dijalogom u on-line sastancima kako bi se optimizirao doprinos svih uključenih

generalni sadržaj

 • Efikasno vođenja online sastanaka – podjela iskustava i smjernice iz prakse
 • Što sve podrazumijeva dobra priprema sastanka
 • Dijaloške uloge na sastancima (pokretač – sljedbenik – oponent – promatrač)
 • Kako upravljati dijaloškim ulogama za optimalnu kvalitetu sastanka

trajanje programa

 • Grupni online susret u trajanju od 120 minuta; pre-work: ispunjavanje on-line upitnika vezano uz kvalitetu održavanja sastanaka

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika 

svrha programa

 • Unaprijediti efikasnost on-line timskih sastanaka kroz optimizaciju angažmana i doprinosa svih uključenih

ciljevi programa

 • Definirati konkretne akcije za unapređenje vođenja on-line sastanaka na temelju strukturirane povratne informacije od strane facilitatora Prave Formule

generalni sadržaj

 • Facilitator Prave Formule sudjeluje na jednom realnom on-line sastanku voditelja i drugih sudionika (shadowing).
 • Zadatak facilitatora je da promatra kako voditelj upravlja sastankom te potom pripremi individualiziranu povratnu informaciju temeljenu na modelu D. Kantora – Četiri dijaloške uloge. Na temelju povratne informacije facilitatora, voditelj definira akcije za unapređenje

trajanje programa

 • Prisustvo facilitatora Prave formule na on-line sastanku (max 60 minuta); individualna povratna informacija voditelju te podrška u planiranju akcija (60 minuta )

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika (individualni rad)

svrha programa

 • Unaprijediti koheziju tima koristeći susrete na on-line platformama

ciljevi programa

 • Konkretan cilj team buildinga definira se u suradnji s Naručiteljem, a može se odnositi na unapređenje odnosa u timu, unapređenje komunikacije, jačanje timske povezanosti, motiviranje tima i slično

generalni sadržaj

 • Ovisno o ciljevima team buldinga, facilitatori Prave formule osmišljavaju interaktivni program u trajanju 2h kojem polaznici prisustvuju putem on-line platforme. Primjeri aktivnosti mogu biti grupni problemski zadaci (npr. on-line escape room), kreativni zadaci (npr. osmišljavanje i uvježbavanje vlastitog ‘’TikTok’’ plesa), aktivnosti vezane osvještavanje i osnaživanje (npr. storytelling). 

trajanje programa

 • Grupni on-line susret u trajanju 120 minuta

kome je namijenjeno

 • Svim skupinama polaznika