Cilj radionice Upravljanje promjenama je upoznavanje teorije „Četiri sobe promjene“ koja omogućuje razumijevanje procesa prolaska kroz promjenu jer pojašnjava  različita psihološka stanja  u kojima se može naći pojedinac i grupa. Nudi i konkretne naputke liderima što učiniti da svoje članove tima efikasnije vode kroz promjene. Upoznat ćete se i naučiti kako primijeniti analitičke instrumente i alate koji vam omogućuju lakše upravljanje promjenama.

 

Kratki sadržaj radionice

  • „Četiri sobe promjene“ – sustavan pristup upravljanju promjenama
  • Proces upravljanja promjenama
  • Faze upravljanja promjenama
  • Upravljanje promjenama u organizaciji i karakteristike organizacije u pojedinoj fazi promjene
  • Tehnike i alati za efikasno upravljanje promjenama
  • Kako voditi pojedinca/tim/organizaciju kroz promjene
  • Kako učinkovito komunicirati o promjenama
  • Kako implementirati promjene

Kome je namijenjeno?

Svim skupinama polaznika

Uvod u Četiri Sobe Promjene®

Uvod u Četiri sobe promjene analitički je instrument koji koristi iskustveni pristup za upoznavanje s teorijom. Pogodan je za rad s malim, srednjim ili velikim grupama - čak i s do nekoliko stotina ljudi istovremeno. Alat je pristupačan i lako razumljiv te omogućava učinkovito razumijevanje faza i stanja kroz koja prolazimo u promjeni, a posebno se usredotočuje na poslovne situacije. 

 

Organizacijski Barometar®

Organizacijski barometar mjeri klimu grupe ili organizacije u malim, srednjim, velikim ili vrlo velikim sustavima. Među ostalim, instrument mjeri stupanj spremnosti na promjenu i služi kao alat za razumijevanje prepreka te planiranje konkretnih akcija. Organizaciji, pojedincu ili menadžmentu pomaže odgovoriti na pitanja: Kako nam ide? Kako se osjećamo u vezi s tim? Što želimo poduzeti u vezi s tim?

Omogućuje pripremu, analizu i obradu podataka u stvarnom vremenu na način da sve zaposlenike aktivno uključuje u planiranje i upravljanje akcijama.  Učinci primjene vrlo su snažni i i vitalni za organizaciju.

Prava Formula je certificirani korisnik modela Četiri Sobe Promjene koji je do sada primijenjen u različitim organizacijama .

Kako vi postali jedan od korisnika ove izvanredne metode - kontaktirajte nas!

Korisni linkovi:

https://www.facebook.com/FourRoomsOfChange?ref=hl

http://www.fourroomsofchange.com.au/