Četiri sobe promjene predstavljaju teoriju,  tj. cijeli koncept o promjeni i produktivnosti. Pojedincima, grupama i organizacijama pomažu bolje razumjeti što se događa s nama samima i s našom okolinom kada smo suočeni s promjenama, krizama i drugim poteškoćama.

Koncept Četiriju soba promjene izvrsno je prihvaćen alat za upravljanje promjenama u poslovnom svijetu jer potiče i olakšava individualnu i kolektivnu odgovornost, stvarajući temelj za aktivno i svjesno rukovođenje i predan timski rad.

Jednako je primjenjiv u različitim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu, razvojnu fazu, strukturu ili tržište kojem su okrenute. Svojim modelima, analitičkim instrumentima i alatima koncept utječe na promjenu u svim organizacijama, i to u kratkom vremenu i uključujući sve zaposlene. Zbog toga ovaj koncept često nazivaju najpraktičnijom i najkorisnijom psihološkom teorijom.

Konzultanti Prave formule certificirani su i iskusni facilitatori modela Četiri sobe promjene. Njegovom primjenom svojim klijentima pomažemo da kreiraju svjesnost, snagu, hrabrost i smjer u rutinskim i kriznim aktivnostima. 

 

Uvod u Četiri Sobe Promjene®

Uvod u Četiri sobe promjene analitički je instrument koji koristi iskustveni pristup za upoznavanje s teorijom. Pogodan je za rad s malim, srednjim ili velikim grupama - čak i s do nekoliko stotina ljudi istovremeno. Alat je pristupačan i lako razumljiv te omogućava učinkovito razumijevanje faza i stanja kroz koja prolazimo u promjeni, a posebno se usredotočuje na poslovne situacije. 

 

Organizacijski Barometar®

Organizacijski barometar mjeri klimu grupe ili organizacije u malim, srednjim, velikim ili vrlo velikim sustavima. Među ostalim, instrument mjeri stupanj spremnosti na promjenu i služi kao alat za razumijevanje prepreka te planiranje konkretnih akcija. Organizaciji, pojedincu ili menadžmentu pomaže odgovoriti na pitanja: Kako nam ide? Kako se osjećamo u vezi s tim? Što želimo poduzeti u vezi s tim?

Omogućuje pripremu, analizu i obradu podataka u stvarnom vremenu na način da sve zaposlenike aktivno uključuje u planiranje i upravljanje akcijama.  Učinci primjene vrlo su snažni i i vitalni za organizaciju.

Prava Formula je certificirani korisnik modela Četiri Sobe Promjene koji je do sada primijenjen u različitim organizacijama .

Kako vi postali jedan od korisnika ove izvanredne metode - kontaktirajte nas!

Korisni linkovi:

https://www.facebook.com/FourRoomsOfChange?ref=hl

http://www.fourroomsofchange.com.au/