Analitički instrumenti i alati
Analitički instrumenti koriste iskustveni pristup za upoznavanje s teorijskim modelom, nama samima, načinom na koji razumijemo sebe i druge,  suradnju u timu i organizaciji.

Što su 7 pitanja i Uvod u Četiri sobe promjene?

To je vrlo praktičan i koristan analitički instrument koji koristi pedagoški pristup za upoznavanje s teorijom i modelom  „Četiri sobe promjene“. Alat je pristupačan, razumljiv i na jednostavan način pojašnjava faze i proces upravljanja promjenama. Koristeći iskustvo sudionika (uz zaštitu privatnosti) pojašnjavaju se pojedine faze, emocije i reakcije nas samih i drugih nama važnih pojedinaca, timova pa i organizacije u procesu promjene. Može se raditi s malim, srednjim i velikim grupama (s nekoliko stotina ljudi istovremeno). Radionica na kojoj se radi sa 7 pitanja i Uvodom u četiri sobe promjene traje 3 do 4 sata, ovisno o ciljevima.

Što je Organizacijski barometar?

Organizacijski barometar je analitički instrument kojim pomažemo pojedincu, timu ili cijelom menadžmentu odgovoriti na pitanja: Kako nam ide? Kako se osjećamo u vezi s tim? Što ćemo poduzeti?

Barometar kroz 40 pitanja mjeri način suradnje, donošenja odluka, rješavanje konflikata i protok informacija u timu. Može se koristiti za rad s pojedinim timom, više timova unutar istog segmenta organizacije ili cijelom organizacijom. Radionica s jednim timom, na kojoj se radi uz pomoć Organizacijskog barometra, traje od jedan do dva dana ovisno o željenim ciljevima.

Organizacijskim barometrom omogućujemo bolju pripremu, analizu i obradu podataka u stvarnom vremenu na način da aktivno uključujemo sve sudionike. Uključivanjem sudionika u planiranje i upravljanje akcijama adresiramo ono što je najbitnije i najhitnije. U implementaciji, na radionici definiranih aktivnosti, sudjeluju svi prisutni, što omogućuje veću prednost i angažiranost zaposlenika.

Kako alat Ja i moje četiri sobe koristiti za osobni razvoj?

Ja i moje četiri sobe je pogodan za individualni rad i služi za refleksivno učenje o modelu četiri sobe kroz osobno iskustvo i planiranje aktivnosti za upravljanje promjenama koje su meni važne. Potiče refleksivno učenje kao preduvjet cjelovitog kruga učenja i čini temelj za učenje iz iskustva. Primjena ovog alata traje30 minuta, a preduvjet za upotrebu ovog alata je rad s Uvodom u četiri sobe promjene.

Čemu služi Matrica pitanja?

Matica pitanja je analitički instrument za promišljanje o problemskoj situaciji kroz analizu i sintezu.

Može se upotrebljavati individualno za svojevrsni razgovor sa samim sobom, a može služiti i kao vodilja za diskusiju u malim grupama na zadanu temu. Rezultata rada s Matricom pitanja je akcijski plan za unapređenje željene situacije.

Pitanja su strukturirana tako da potiču prvo sagledavanje s čime ste u sadašnjoj situaciji zadovoljni i što vas u sadašnjoj situaciji priječi u željenoj promjeni. Potom pitanja usmjeravaju diskusiju prema budućem željenom stanju i na posljetku kreiranju ideja kako potaknuti unapređenje na grupnom, timskom i organizacijskom nivou.

Primjena ovog alata traje od 2 do 4 sata ovisno o broju sudionika, a preduvjet za upotrebu ovog alata je rad s Uvodom u četiri sobe promjene.

Što je Skala autsajderstva i zašto se koristi?

Skala služi za povećanje samosvijesti i osobni razvoj pojedinca kao i za unapređenje uvažavanja i razumijevanja različitosti kod drugih. Kroz 24 pitanja skale autsadrstva se pojedincu omogućava da sagleda svoju dijalektiku između potrebe za pripadanje i potrebe za osobnom vjerodostojnošću. Skalom se mjeri i trenutni integracijski kapacitet pojedinca to jest količina i način uvažavanja vlastite potrebe da budemo različiti i svoji. Alat se može primijeniti u individualnom i grupnom radu ovisnno o ciljevima radionice. Trajanje primjene Skale autsajderstva ovisi o ciljevima, prethodnom poznavanju modela četiri sobe promjene i broju sudionika, a može biti od 3 sata do dva dana.

Kako uspješno upravljati promjenama?

Kontaktirajte nas i zajedno ćemo pronaći pravu formulu za upravljanje promjenama u vašoj organizaciji jer change menadžment je zahtjevan proces.