ŠTO JE COACHING? Coaching je razvojni proces koji  otkriva osobne i profesionalne potencijale pojedinca unutar ili izvan organizacije. Coachingom omogućujemo preuzimanje odgovornosti za razvoj i upravljanje potencijalima za rast.

ČIME SE COACHING BAVI? Predmet coachinga može biti različit spektar znanja, vještina i stavova koji se odnose na interakciju pojedinca i sustava u kojem pojedinac djeluje, a usmjeravajući se na akcije za realizaciju ciljeva. Korisnici se odlučuju za coaching kada im je potrebna inspiracija, motivacija i podrška u različitim segmentima života i karijere.

TKO SU KORISNICI? Korisnici coachinga su pretežno voditelji, poduzetnici i inovatori koji žele razviti i izgraditi kulturu organizacije na vrijednostima pojedinca. U coachingu sudjeluju i zaposlenici, najčešće na preporuku nadređenog ili osobe zadužene za razvoj ljudskih resursa. Za coaching se odlučuju i pojedinci u potrazi za efikasnim razvojnim alatom za bolju motivaciju, inspiraciju i dodanu vrijednost poslovnoj učinkovitosti.

TKO SU COACHEVI U PRAVOJ FORMULI? Coachevi Prave formule su educirani na The Oxford Coaching and Mentoring  i članovi su Europskog vijeća mentorstva i coachinga (EMCC) i rade u skladu s najboljom praksom i u skladu s pravilima i preporukama struke.

Individualnim coachingom podržavamo osobni i profesionalni razvoj pojedinca.

Coaching procesom pomažemo osobi ispuniti zacrtane ciljeve, realizirati aktivnosti i pronaći nove mogućnosti za  vlastiti, timski i organizacijski razvoj.

 

Koliko traje individualni coaching?

Individualni coaching susret traje 90 minuta.  Broj susreta ovisi o vrsti postavljenih ciljeva i kreće se od najmanje 5,  a najčešće 10 susreta i odvijaju se s razmakom od 2 – 3 tjedna, kako bi se između susreta moglo primijeniti naučeno u praksi. Coachevi Prave formule nakon petog susreta dogovaraju kontrolnu točku za praćenje napretka realizacije ciljeva. Tada se i dogovara potreban broj susreta do potpunog ostvarenja zacrtanih ciljeva. Ovisno o vrsti postavljenih ciljeva, coaching može trajati od 6 do 18 mjeseci, a najčešće trajanje je oko godinu dana.

 

Kontaktirajte nas za više informacija ili dogovor za upoznavanje s coachem!

Što je timski coaching?

Timski coaching je namijenjen članovima istog tima jer tretira tim kao jedinstvenu cjelinu i namijenjen je realizaciji zajedničkih timskih ciljeva. Ciklus započinje s polustrukturiranim individualnim intervjuima sa sudionicima programa, na kojima svatko iznosi svoje viđenje stanja i potrebnih unapređenja u timu. Osim svih članova tima, intervjui se provode i s drugim ključnim ljudima u organizaciji koji intenzivno surađuju s članovima tima ili su odgovorni za sinhronizaciju rada tima s ostatkom organizacije. U okviru prvog timskog susreta, prezentiraju se rezultati provedenih intervjua i eventualno drugih provedenih metoda za analizu stanja te se definiraju zajednički jedinstveni timski ciljevi za sve sudionike timskog coachinga. Razgovara se o potrebama i mogućnostima svakog člana i tima u cjelini, te se postavljaju ciljevi i mjere uspješnosti timskog coachinga.

Certificirani coachevi Prave formule za timski coaching pomažu voditelju tima kreirati i zadržati dodanu vrijednost u uključenosti članova tima, suradnji, balansiranju svakodnevih operativnih obaveza i potrebe za razvojem članova tima i razvoju strateškog djelovanja na razini tima.  of team engagement, strategy and collaboration, balancing day-to-day deliverables with the need to grow and develop.prema Team Coaching Framework prema autorici Grix I Newell.

Koji je rezultat timskog coachinnga?

Rezultat timskog coachinga je bolja suradnja, bolja međusobna komunikacija, inovacije te učinkovitije ostvarenje timskih ciljeva.

Koliki je razmak između susreta?

Razmak između susreta je 2-3 tjedna kako bi polaznici imali dovoljno vremena za primjenu naučenog u praksi. Broj susreta je minimalno 5.

Kontaktirajte nas za dogovor!

Što je grupni coching?

Grupni coaching se bavi razvojem lidera iz različitih organizacijskih segmenata, koji rade na individualnim ciljevima, ali za razliku od individualnog coachinga, u grupnom okruženju. Svaki sudionik postavlja svoje individualne ciljeve za grupni coaching proces koji su često usmjereni na razvoj liderskih kompetencija, ostvarenje rezultata pojedine funkcije, organizacije u cjelini ili razbijanje kulture silosa. Na zajedničkim grupnim susretima dijele učenja iz poduzetih aktivnosti sa sudionicima i najboljih praksi s coach-em.

Grupni coaching susret traje tri sata. Susreti se odvijaju s razmakom od 6 do 8 tjedana.

Svaki sastanak grupe ima jednu centralnu temu koja se obrađuje, a sudionici definiraju aktivnosti za svoje individualne ciljeve koji su vezani uz pojedinu temu susreta. Teme susreta dogovaraju se unaprijed s naručiteljem, a najčešće su vezane uz model rukovoditeljskih kompetencija ili ključne pokazatelje uspješnosti organizacije.

U jednoj grupi može biti najviše 6 sudionika, pa je za veći broj sudionika iz pojedine organizacije potrebno rad organizirati u više grupa.

Koji je maksimalan broj polaznika grupnog coachinga?

Grupni coaching se odvija u manjim grupama do 6 polaznika. Grupe su sastavljene od polaznika koji rade u različitim segmentima organizacije, a na poslovima iste ili slične hijerarhijske razine.

Koliki traje grupni coaching proces?

Broj susreta je minimalno 5, najčešće 8, ovisno o ciljevima programa koji se definiraju u dogovoru s naručiteljem prije početka programa.

Kontaktirajte nas za dogovor ili predstavljanje preko 20 programa grupnog coachinga koje smo za svoje klijente realizirali  u Pravoj formuli!

Peer Coaching

Što je peer coaching?

Peer caoaching je proces podrške u razvoju kroz coaching između dvoje kolega iste hijerarhijske razine- Ciljevi mogu biti unapređenje kvalitete međuljudskih odnosa, rezultata, radnih procesa kao i drugi ciljevi individualnog coahinga.

Svaki član para ima svoje ciljeve a u zajedničkom radu dijeljenjem iskustva iz realizacije ciljeva podržavaju jedan/a drugog/gu. Razmjenom ideja, iskustava i zajedničkim učenjem rješavaju probleme na radnom mjestu i postižu bolje rezultate i komunikaciju.
Razmak između susreta je 3-4 tjedna kako bi polaznici imali dovoljno vremena za primjenu naučenog u praksi. Broj susreta je minimalno 3.

Kontaktirajte nas za dogovor!