Svi trebamo inspiraciju, motivaciju i podršku u različitim segmentima života i karijere.Coaching je kreativan proces koji  otkriva osobne i profesionalne potencijale pojedinca i organizacije. Namijenjen je svima koji žele razviti i izgraditi kulturu organizacije na vrijednostima pojedinca i organizacije koja uči, kreira, inspirira, motivira i daje istinsku vrijednost poslovnoj učinkovitosti.

Coachevi Prave formule nositelji su certifikata Europskog vijeća mentorstva i coachinga (EMCC) i rade u skladu s najboljom praksom coachinga i mentorstva(The OCM) - http://www.theocm.co.uk/).

 

 

Individualni coaching bavi se pitanjima poslovnog i osobnog segmenta razvoja koje osoba želi unaprijediti.Individualni coaching pomaže osobi da ispuni svoje zadatke, pronađe nove mogućnosti i otkrije skrivene potencijale.

Coaching je u potpunosti prilagođen korisniku pa se cijle poroces prilagođava korisniku.Započinje se sa 5 blokova (svaki bilok u trajanju od sat i pol) nakon kojih se redefiniraju ciljevi,određuje trajanje i raspore daljnjeg coachinga.Ovo je uedno i najmanje trajanje coachinga u kojem je moguće pstići rezultate.

Trajanje coaching procesa može biti i duže od šest mjeseci ovisno o potrebama korisnika i organizacije.Susreti se događaju s vremenskim razmakom od dva - tri tjedna.Ukoliko se susreti događaju sa razmakom većim od mjesec danau pravili se ne smatraju kontinuiranim radom. 

Dobar timski rad je ključan za uspjeh svake organizacije.Cilj timskog coachinga je da potakne suradnju,međusobnu komunikaciju i toleranciju,te pronalazak efikasnijih i boljih rješenja za uspjeh organizacije i osobnog zadovoljstva.

Timski coaching tretira tim kao jedinstvenu cjelinu, a ne kao skup pojedinaca.Ciklus započinje sa individualnim intevjuima na kojima svaki polaznik iznosi teme i ciljeve koje bi tim trebao postići.U okviru prvog timskog susreta, razgovara se o potrebama i mogućnostima te se postavlja timski cilj rada kao i mjere uspješnosti. Tim analizira 5 faktora timske efikasnosti (prema modelu R.Becharda): 

• jasnoća ciljeva

• uloge

• radni procesi

• odnosi

• organizacijski utjecaj

Ova metodologija omogućije razvoj tima kao cjeline,a ne samo pojedinaca koji čine tim,potiče kolaboraciju, te strukturira način komunikacije i suradnje članova tima,usmjerava tim prema cilju i pomaže mu u prioritiziranju ključnih područja razvoja.

Coachevi Prave formule nositeljisu Team Coaching certifikata prema programu THE OCM. http://www.theocm.co.uk/

Grupni coaching bavi se efikasnim vođenjem timova i organizacija, liderskim i upravljačkim vođenjem,poboljšanjem timskih i organizacijskih rezultata.Odvija se u manjim grupama od 6 polaznika. Polaznici grupnog coachinga najčešće su zaposlenici iz različitih organizacijskih jedinica ali istog stupnja odgovornosti (na istoj hijerarhijskoj razini).Teme susreta dogovaraju se unapijed - najčešće su vezane uz model rukovoditeljskih kompetencija. Na taj način postiže se veći stupanj kolaboracije unutar organizacije.

Što radiš za sebe radiš za drugoga, što radiš za drugoga radiš za sebe