Lana Horak Pajić je psihologinja s dugogodišnjim iskustvom rada sa sustavima i ljudima unutar sustava. Primarno radi coaching, psihoedukacije i treninge voditeljskih vještina te kao savjetnica u razvoju organizacija i implementaciji HR procesa. Od 2006. godine sakupljala je iskustvo rada u velikoj internacionalnoj kompaniji urazvoju ljudskih potencijala, kao i HR partnerica u malim brzorastućim organizacijama u stvaranju organizacijske kulture i strategija. Radila je kao suradnik predavač na nekoliko fakulteta. Zadnjih 10 godina sakupi godišnje više od 100 dana u trening sobi, 100 sati s klijentima 1 na 1, i (vjerojatno više od) 100 sati na putovanjima radeći po cijeloj Hrvatskoj i regiji. Diplomirala je psihologiju, stekla je diplomu za profesionalnu coach-mentoricu pri Oxford Brookes University, a u psihoterapiji ima završen drugi stupanj za kognitivno-bihevioralnog psihoterapeuta.

Zašto voli/radi coaching?

Kroz obrazovanje u psihologiji i psihoterapiji otkriva i coaching kao granu koja povezuje njena dosadašnja akademska i praktična znanja te nudi mogućnost za još boljim radom s korisnicima. Smatra da je coaching odlična metoda za upravljanje vlastitim potencijalima te preuzimanje odgovornosti za vlastiti razvoj. Uviđa korisnost ove motode u smjeru toga da predmet coachinga može biti različit spektar znanja, vještina i stavova koji se odnosi na interakciju pojedinca i sustava u kojem pojedinac djeluje, a usmjeravajući se na akciju i realizaciju ciljeva. U coachingu se vodi time da gradi odnos koji se temelji na razumijevanju, empatiji i povjerenju. Područja koja su joj bliska: upravljanje promjenama, osvješćivanje vlastitih potencijala, rukovođenje emocijama, osobna učinkovitost, funkcioniranje u timu te rad na psihološkim poteškoćama u svakodnevnom funkcioniranju.