Cilj strategije razvoja ljudskih potencijala odnosi se na planiranje aktivnosti koje će organizaciji omogućiti da ima prave ljude na pravom mjestu i u pravo vrijeme.

Gdje želite biti za tri ili pet godina? Teško pitanje?  

Prava formula nudi set aktivnosti koje omogućuju promišljanje i kreiranje strategije na temelju najnovijih teorija i istraživanja iz područja upravljanja ljudskim potencijalima. Osiguravajući vrijeme u dijalogu, razmjeni ideja, razvoju akcijskih planova i relevantnih ključnih pokazatelja uspješnosti.