Bavi se organizacijskim razvojem i razvojem menadžera kroz individualno savjetovanje, mentorstvo, trening i coaching.

Stekla je višegodišnje iskustvo u upravljanju ljudima, procesima i resursima kao direktorica sektora za upravljanje ljudskim potencijalima u nacionalnoj aviokompaniji. Dobro poznaje velike organizacijske sustave i izazove koji se u takvim sustavima postavljaju pred menadžere i članove uprava jer se i sama s njima suočava.

Nakon dodiplomskog studija psihologije upisuje poslijediplomski studij u sklopu organizacijske psihologije. Danas je predavač gost na kolegiju organizacijska psihologija Odsjeka za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Profesionalni je coach mentor educiran od Oxford Brookes University u skladu s EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Autorizirana je korisnica teorije i alata Četiri sobe promjene.

Formalnu edukaciju oplemenila je nizom stručnih seminara iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, strateškog upravljanja, upravljanja projektima i promjenama. Razvila se u stručnog i popularnog trenera i coacha koji znanstvene teorijske okvire i dostignuća prenosi na jednostavan i razumljiv način imajući na umu prije svega praktičnu primjenu.

Koristeći vlastita i klijentova stručna znanja i praktična iskustva omogućava lakši prijenos stečenih znanja i vještina u svakodnevno poslovanje.