Da biste postali vođa, potrebno je vrijeme. Učenje je važan dio tog procesa i zato Prava formula kreira i provodi Program za razvoj rukovoditelja koji polaznicima pruža konkretna znanja, vještine i kompetencije koje su izravno primjenjive u realnome poslovnom okruženju korisnika. Ovisno o potrebama korisnika, u programu se kombiniraju grupni i individualni rad, interaktivni treninzi, studije slučaja, metoda akcijskog učenja, mentorstvo tecoachingna individualnoj ili timskoj razini. 

Različiti edukacijski programi

Edukacijske programe prilagođavamo vašim potrebama. Prije svake edukacije detaljno se ispitaju potrebe klijenta, i samog naručioca i budućih polaznika. Ispitivanje potreba obavlja se anketom, strukturiranim ili polustrukturiranim intervjuem i/ili u fokus grupama, ovisno o vrsti i cilju programa.

Edukacije i treninge izvodimo interaktivno, poštujući načela učenja odraslih. Polaznici započinju učenje konkretnim vježbama i iskustvenim učenjem, sudjelujući u praktičnim situacijama, a u učenje ugrađuju vlastita iskustva.

U svojem radu koristimo suvremene metode i niz certificiranih alata.

Neki od edukacijskih programa koje niz godina izvodimo u različitim organizacijama uključuju:

Strateški Management

 • postavljanje ciljeva
 • upravljanje promjenama
 • strateško planiranje i strateško razmišljanje
 • planiranje za uspjeh
 • komunikacijske strategije

Upravljanje drugima

 • uloga rukovoditelja i stilovi rukovođenja
 • navike uspješnih rukovoditelja
 • upravljanje timovima
 • motivacija tima i pojedinca
 • voditelj kao coach
 • upravljanje učinkom
 • delegiranje
 • vještine komunikacije
 • orijentacijski trening za rukovoditelje
 • upravljanje konfliktima
 • mentorstvo

 Upravljanje sobom

 • donošenje odluka
 • preuzimanje odgovornosti
 • nadležnosti i ovlasti
 • vođenje sastanaka
 • praćenje uspješnosti odlučivanja
 • upravljanje vremenom i stresom
 • komunikacijske i prezentacijske vještine
 • program train the trainer

Edukacije/treninzi se izvode interaktivno, poštujući načela učenja odraslih.

Programi su prilagođeni klijentu, prije svake edukacije detaljno se ispitaju potrebe klijenta, kako samog naručioca tako i budućih polaznika. Ispitivanje potreba se obavlja u formi ankete, strukturiranog ili polustrukturiranog intervjua i/ili fokus grupe, ovisno o vrsti i cilju programa.

 

Prava Formula dostavlja naručiocu kratki opis edukacijskog programa, prijedlog satnice i tematike pojedinih dijelova treninga i opis aktivnosti koje će se izvoditi