Koji posao koliko vrijedi?
Koliko što platiti a da i vi i vaši zaposlenici budete zadovoljni?

Svi znamo da plaća nije glavni motivator no adekvatna plaća je važna za zadovoljstvo i produktivnost zaposlenika. Kvalitetno definiran sustav plaća jasno odražava internu i tržišnu vrijednost svakog posla te pruža način za učinkovito upravljanje ljudskim kapitalom i efikasnošću rada. U našem pristupu polazimo da je definiranje ciljeva sustava plaća ključna razlika za kvalitetu i zadovoljstvo zaposlenika plaćama.

Koje su koristi definiranog sustava plaća za vašu tvrtku i vaše zaposlenike?

Koji su koraci u izgradnji sustava plaće?

1.korak: DEFINIRANJE STRATEGIJE PLAĆA

Na početku, bitno je definirati strateške ciljeve sustava plaća, jer se svaka organizacija razlikuje po tome:

 • Što želi vrednovati i nagrađivati u kontekstu napredovanja, povišica, promocija i zadržavanja ključnih pozicija i talenata
 • Koliko fleksibilan sustav plaća
 • Koja je ciljana minimalna/maksimalna plaća
 • Kakvu komunikacijsku strategiju i razinu transparentnosti
 • Kako će se rješavati odstupanja kod prelaska na novi sustav plaća

2.korak: ODREĐIVANJE PLATNIH RAZREDA

Na temelju provedenog vrednovanja radnih mjesta – interno ili kroz JOB FORMULA TOOL – i definirane strategije plaća, vrši se grupiranje grupiranje poslova u platne razrede:

Primjer platnih razreda prema internom vrednovanju radnih mjesta i za različite obitelji poslova:

Broj i vrsta platnih razreda ovisi o veličini organizacije, razinama složenosti poslova i definiranoj strategiji plaća.


3.korak: USKLAĐIVANJE S TRŽIŠNIM VRIJEDNOSTIMA

Ovaj korak je opcionalan i potreban onda kada želite plaće uskladiti s tržišnim vrijednostima u svojoj branši i /ili za pojedine specifične poslove, deficitarna zanimanja i slično. Obuhvaća usporedbu i usklađivanje plaća s tržišnim vrijednostima prema studiji istraživanja plaća koju vi pribavite.

Primjer usporedbe plaća s tržišnim vrijednostima:

4.korak: IZRADA TRANSFORMACIJSKE MATRICE

U ovom koraku izrađuje se tzv. transformacijska matrica koja podrazumijeva pridruživanje i raspoređivanje zaposlenika na nova radna mjesta i plaće te usporedbu s postojećim stanjem.

Ono što je važno, željet ćete utvrditi postoji li opterećenje na budžet i ima li zaposlenika koji padaju ispod minimalnog ili preko maksimalnog raspona plaća i za napraviti plan implementacije za rješavanje tih odstupanja.

Što vam nudimo?
 • Pomoć u definiranju strategije plaća
 • Izradu sustava plaća za sva radna mjesta na temelju strategije plaća i vrednovanja radnih mjesta
 • Pomoć i izradu vrednovanja i strukture složenosti radnih mjesta kao podlogu za izradu platnih razreda
 • Usporedbu plaća s tržišnim vrijednostima prema željenoj studiji istraživanja plaća koju sami odaberete i nabavite
 • Pripremu i pomoć u izradi transformacijske matrice radnih mjesta i zaposlenika na novi sustav plaća
 • Pomoć u izradi radno-pravnih dokumenata koji reguliraju sustav plaća
 • Reviziju opisa radnih mjesta u svrhu usklađivanja sa strategijom novog sustava plaća
Zainteresirani ste saznati više?

Kontaktirajte nas za sastanak i prezentaciju: prava.formula@pravaformula.hr