Ivana je psihologinja s područjem interesa u organizacijskoj psihologiji, a u Pravoj formuli radi kao konzultantica za razvoj ljudskih potencijala.

Radila je kao asistentica na međunarodnom istraživačkom projektu na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje se primarno bavila istraživanjem potreba za izobrazbom te razvojem, provedbom i evaluacijom stručnog edukacijskog programa.

Tijekom studentskih dana je radila u području organizacijske psihologije i bila aktivna u studentskim udruženjima. Osnovala je i tri godine vodila studentski znanstveni časopis gdje je imala prilike voditi razvojni proces od početne ideje, kroz administrativne i druge prepreke, sve do tiskanog izdanja časopisa. Organizirala je međunarodni studentski kongres, koordinirala organizaciju raznih edukativnih skupova i osmišljavala i provodila tematske radionice iz područja psihologije te je za svoj angažman nagrađena Nagradom fakulteta „Franjo Marković“ i Rektorovom nagradom. Uzastopna je dobitnica stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Zagrebu.

Kontinuiranim višegodišnjim angažmanom u vođenju, kao predsjednica udruge STUP, predsjednica Saveza studentskih udruga Filozofskog fakulteta u Zagrebu i glavna urednica časopisa „Psyche“, te angažmanom u časopisu studenata Medicinskog fakulteta u Zagrebu „Gyrus“ i Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu, razvila je vještine motiviranja i inspiriranja drugih te planiranja aktivnosti i predviđanja rizika.

Sada je u edukaciji iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije i vjeruje da svaki čovjek zaslužuje razumijevanje i može ostvariti svoje potencijale. Svoj rad oplemenjuje različitim dodatnim edukacijama, poput Mindfulnessa i Active Learning and Critical Thinking edukacija, i stručnim seminarima te vjeruje u cjeloživotno učenje. U Pravoj formuli bavi se provedbom i razvojem edukacija, selekcijom i izradom digitalnih sadržaja.

Motivira ju vidjeti pozitivne promjene i vrednuje osobni rast i razvoj.