Voljeli bi jasnoću uloga i odgovornosti?
Imate li uređenu organizaciju rada i kvalitetne opise poslova?

Čovjek je uspješan ako je u dobroj formi, uravnotežen, usmjeren. Jednako vrijedi i za organizacije. Naše dosadašnje iskustvo nam je pokazalo da je organizacijski dizajn ključan proces za uspjeh upravljanja procesima i ljudima, a obuhvaća niz odluka vezanih uz oblik, cjelokupan sustav i karakteristike organizacije koje definiramo kroz sistematizaciju i opise poslova.

Koje su koristi sistematizacije radnih mjesta za vašu tvrtku i vaše zaposlenike?

Što sve obuhvaća?

1. DIZAJN ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Svrha je posložiti sva radna mjesta u organizacijske cjeline i strukturu koje definiraju jasne hijerarhijske odnose i uloge (rukovodeća, stručnjačka, operativna ili administrativna radna mjesta) u cilju:

 • definirane organizacije posla u kompaniji
 • jasnoće uloga i odgovornosti
 • strukture upravljanja
 • odnosa unutar i između organizacijskih jedinica
 • podloge za upravljanje procesima

2. KREIRANJE OBITELJI POSLOVA

To je model kojim grupiramo vrste sličnih poslova prema njihovoj ulozi a ne prema pripadnosti organizacijskoj jedinici. Na primjer grupe poslova koje:

    a. podržavaju organizacijski uspjeh,
    b. osiguravaju i doprinose rezultatu,
    c. proizvode rezultate.

Primjer obitelji poslova:

Obitelji / grupe poslova služe kao alat za:

 • menadžere da lakše upravljaju i razvijaju svoje ljude sukladno obiteljima poslova
 • upravljanje talentima, planiranje sukcesija, razvoj karijere
 • planiranje ljudskih resursa
 • vrednovanje radnih mjesta, definiranje plaća i nagrada
 • definiranje potrebnih vrsta i razina poslova


3. IZRADA OPISA RADNIH MJESTA

Osnovna svrha je razjasniti odgovornosti u cijeloj organizaciji.

Cilj je jasno definirati opseg, sadržaj i složenost određenog posla na razini koja je potrebna i prihvatljiva organizaciji.

Opis posla opisuje različite relevantne informacije koje se mogu odnositi na:

 • osnovne informacije (naziv radnog mjesta, organizacijska jedinica, nadređena i podređena radna mjesta i sl.)
 • svrhu posla (razlog zašto postoji)
 • ključne odgovornosti i zadatke
 • mjere uspješnosti
 • financijske i nefinancijske dimenzije posla (prihod, budžet, broj ljudi, tržište i sl.)
 • potrebne kompetencije (stručne i razvojne) i iskustvo
 • radne uvjete

Što vam nudimo?
 • Pomoć u izradi organizacijskog dizajna
 • Izradu ili reviziju opisa radnih mjesta i kataloga poslova
 • Radionice za izradu opisa radnih mjesta
 • Priprema i obuka internih resursa za izradu sistematizacije i opisa radnih mjesta
 • Izradu vodiča za izradu opisa radnih mjesta
 • Pomoć u korištenju kataloga poslova za izradu procesa školovanja i razvoja
 • Definiranje mjera uspješnosti za radna mjesta
 • Pomoć u izradi radno-pravnih dokumenata koji reguliraju sistematizaciju radnih mjesta
Zainteresirani ste saznati više?

Kontaktirajte nas za sastanak i prezentaciju: prava.formula@pravaformula.hr