„VUCA svijet“ predstavlja akronim engleskih riječi  Volatility (promjenjivost), Uncertainty (nesigurnost), Complexity (složenost) i Ambiguity (nejasnost). VUCA svijet opisuje se kao brzo mijenjajuće, jako turbulentno i poprilično nepredvidljivo okruženje poslovanja. Ako ne možemo predvidjeti probleme i prepreke, ako ne možemo predvidjeti rezultate, ako ne možemo razaznati uzročno-posljedične veze, ako nam nedostaje jasnoće i imamo osjećaj kao da vozimo kroz maglu – ima li smisla definirati organizaciju, pisati opise poslova – kada se i onako sve jako brzo mijenja?

Jasni i sadržajni opisi poslova, nastali na analizi posla, komunikacijski su alat značajan za uspjeh organizacije. Loše napisani ili nepostojeći opisi poslova, s druge strane, unose zbrku ili zbunjenost, i dovode do toga da zaposlenici osjećaju da ne znaju što se od njih očekuje. Opisi poslova mogu nam pružiti osjećaj jasnoće i definiranje zahtjeva radnog mjesta koje se mijenja, definiranje profila zaposlenika koji će se u VUCA svijetu moći prilagoditi i plesati s promjenama  

Osnovna svrha opisa poslova je razjasniti odgovornosti u cijeloj organizaciji. Cilj je jasno definirati opseg, sadržaj i složenost određenog posla na razini koja je potrebna i prihvatljiva organizaciji.

 

Opis posla opisuje različite relevantne informacije koje se mogu odnositi na svrhu posla, ključne odgovornosti i zadatke, potrebne kompetencije, radne uvjete, mjere uspješnosti i sve ostalo što povećava jasnoći u organizaciji oko odgovornosti i očekivanja.

 

Pogrešno je opise posla razumjeti kao birokratizaciju organizacije. Oni mogu biti i te kako korisni u olakšavanju provođenja poslovnih procesa i razgraničenja odgovornosti, a time i prevenciji konflikata ili zastoja u realizaciji. Definirajte jasnu svrhu opisa poslova, što želite postići i ne robujte različitim formama – kreirajte svoju formu, koja će odgovarati na potrebe vaše organizacije. Na taj način ćete ih učiniti čvrstim tlom na koje se možete osloniti u VUCA svijetu.

 

Stoga je odgovor na pitanje iz naslova: da, trebaju, ali prilagođeni današnjem vremenu – lako promjenjivi, jasni i povezani s mjerama uspješnosti organizacije, privlačni talentima na internom i vanjskom tržištu.

 

“The greatest danger in times of turbulence is not turbulence itself, but to act with yesterday’s logic” - Peter Drucker